Privacy Statement Muziekfabriek Eindhoven

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Muziekfabriek Eindhoven persoonsgegevens. Dit privacy statement heeft Muziekfabriek Eindhoven opgesteld om u te informeren over hoe Muziekfabriek Eindhoven met persoonsgegevens omgaat.

1. Wie is Muziekfabriek Eindhoven?
Muziekfabriek Eindhoven is onderdeel van TMUSIC
Torenallee 345
5617 BR, Eindhoven
KVK-nummer: 18090935

2. Persoonsgegevens
Muziekfabriek Eindhoven verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van de genoemde categorieën betrokkenen:
·      Bezoekers van de website: IP-adres, surfgedrag op deze website, de zelf ingevoerde gegevens in contact- en inschrijfformulieren.
·      Leerlingen: naam, adres, telefoon, email, leeftijd, geslacht, bankgegevens met bankrekeningnummer.
·      Klanten: naam, adres, telefoon, email, leeftijd, geslacht, bankgegevens met bankrekeningnummer.
·       Docenten: naam, telefoon, email, leeftijd, VOG, factuurgegevens, paspoortkopie.
·       Leveranciers: naam, adres, telefoon, email

3. Doeleinden
Muziekfabriek Eindhoven verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals
·      Het verrichten van administratieve handelingen.
·      Het onderhouden van contact.
·      Verbetering van de dienstverlening aan haar klanten.
·      Facturering.
·      Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
·      Marketing.
·      Het kunnen aanbieden van advertenties en informatie op de website en social media.

4. Grondslagen
Muziekfabriek Eindhoven verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende grondslagen:
·      Overeenkomst: Inschrijfformulier, bevestiging via mail, contracten.
·      Toestemming: Foto’s, video’s.
·      Uitvoeren van een wettelijke verplichting.

Muziekfabriek Eindhoven verwerkt bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit is van toepassing op bijvoorbeeld de financiële- en salarisadministratie en de plicht tot meewerken aan fiscale controles.

5. Verstrekking aan derden
Muziekfabriek Eindhoven deelt persoonsgegevens met:
·      Accountant.
·      Belastingdienst.
·      De nodige leerlinggegevens met de docenten.

6. Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies
Functionele cookies helpen de gebruiker. Zij zorgen voor een betere gebruikerservaring. Voorbeelden van functionele cookies zijn het onthouden van je gebruikersnaam en wachtwoord en het automatisch inloggen bij een website.

Analytische cookies 
Analytische cookies houden het gedrag van gebruikers bij. Hierbij kun je denken aan: hoe lang je een pagina bekijkt en welke pagina’s je hebt bezocht op de website. Deze informatie wordt door Google Analytics verwerkt in een rapportage. De websitebeheerders kunnen deze rapportage gebruiken om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen.

7. Hoe lang Muziekfabriek Eindhoven uw gegevens bewaart
Muziekfabriek Eindhoven zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, waarna ze onverwijld worden gewist. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat Muziekfabriek Eindhoven zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

8. Uw rechten
De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

Inzage 
U kunt vragen om inzage als u denkt dat Muziekfabriek Eindhoven persoonsgegevens van u verwerkt, Muziekfabriek Eindhoven geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Rectificatie of wissing
Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die Muziekfabriek Eindhoven van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u Muziekfabriek Eindhoven vragen uw gegevens te wissen. Muziekfabriek Eindhoven zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. Muziekfabriek Eindhoven zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing.

Beperking en bezwaar 
U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en Muziekfabriek Eindhoven te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal Muziekfabriek Eindhoven uw verzoek honoreren. Muziekfabriek Eindhoven zal haar besluit aan u melden.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Zie hieronder voor de contactgegevens.

Klachtrecht
Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9. Vragen – klachten
Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Muziekfabriek Eindhoven, laat dit dan vooral aan ons weten. Muziekfabriek Eindhoven zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht, maar tenminste binnen één maand.

U kunt hiervoor, en voor het gebruik maken van uw klachten, een email sturen naar info@muziekfabriekeindhoven.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Muziekfabriek Eindhoven kan dit privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 17 oktober 2018.